ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
 การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียน
การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก)
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
        ๑.๑. ผู้ปกครองและเด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต มีเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับจนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร)
        ๑.๒. รับเด็กที่มีอายุครบ  ๒ ปี ๖ เดือนบริบูรณ์ (เกิดในระหว่าง 16 พฤษภาคม 2558-15 พฤศจิกายน 2558)
        ๑.๓. เด็กที่รับสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน


การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
        ๑.๑. ผู้ปกครองและเด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต มีเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับจนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร)
        ๑.๒. ระดับชั้นอนุบาล ๑ รับเด็กที่มีอายุครบ ๓ ปี บริบูรณ์ (17 พฤษภาคม 2557-16 พฤษภาคม 2558)
        ๑.๓. เด็กที่รับสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 414 ครั้ง