ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดลองเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 136) 20 ส.ค. 63
กำหนดวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 219) 03 ก.ค. 63
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(รัตนโกสินทร์) เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล (อ่าน 209) 18 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ เรื่องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐา (อ่าน 219) 18 มิ.ย. 63
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และประชาชนนำจักรมาร่วมเย็บหน้ากากอนามัย (อ่าน 333) 19 มี.ค. 63
ประกาศจากเทศบาล เรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 293) 17 มี.ค. 63
โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ โดยท่านนายกธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (นายกอาร์ต) ได้รับบริจาคผ้าสบงจากพระคุณ (อ่าน 272) 13 มี.ค. 63
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญ (วันเด็กแห่งชาติ) (อ่าน 241) 08 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในระดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 403) 03 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในระดับ อนุบาลปีที่ 1 (3ขวบ) (อ่าน 443) 03 ม.ค. 63
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญ (วันพ่อแห่งชาติ) (อ่าน 217) 02 ธ.ค. 62
ขอเชิญชวน ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% (อ่าน 210) 17 พ.ย. 62
ขอเชิญผู้ปกครองร่วม (อ่าน 208) 14 พ.ย. 62
ขอเชิญร่วมงานกีฬาสี ในวันที่ 5 ก.ย. 62 (อ่าน 349) 02 ก.ย. 62
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญ (วันแม่) (อ่าน 277) 07 ส.ค. 62
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10) (อ่าน 311) 24 ก.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญโรงเรียน วันที่ 6 มิถุนายน 2562 (อ่าน 337) 04 มิ.ย. 62
ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมในโครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 334) 30 พ.ค. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 664) 14 ม.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการการเคลื่อนไหว (กีฬาสี) (อ่าน 605) 26 ก.ย. 61
ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (อ่าน 630) 03 ส.ค. 61
ขอเชิญพสกนิกรชาวนครรังสิต ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้า (อ่าน 729) 23 ก.ค. 61
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง (อ่าน 653) 12 พ.ค. 61
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 671) 08 พ.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานวิชาการ รส.5 (อ่าน 642) 06 มี.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 742) 30 ธ.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการจัดงานวันสำคัญและกตัญญูรู้หน้าที่ (วันพ่อ) ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 630) 29 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กสู่ผู้ปกครอง (ประชุมผู้ปกครอง) ประจำปี 2560 (อ่าน 626) 06 พ.ย. 60
ขอเชิญพสกนิกรชาวนครรังสิต ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม (อ่าน 605) 11 ต.ค. 60
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 808) 29 ก.ย. 60