การนำขนม และของเล่นมาโรงเรียน
การนำขนม และของเล่นมาโรงเรียน

ทางโรงเรียนฯ ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำขนมทุกชนิดมาโรงเรียนฯ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน อาหารที่ทางโรงเรียนฯ จัดให้อย่างเต็มที่ และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับนักเรียนที่ไม่ได้นำขนมมารับประทาน

และไม่อนุญาตให้นักเรียนนำของเล่นมาเล่นที่โรงเรียน เพราะอาจเกิดอันตราย หรือสูญหายได้ ทางโรงเรียนฯ ได้จัดของเล่นต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ และเสริมทักษะได้เป็นอย่างดี ให้กับนักเรียนได้เล่นกันอย่าง เพียงพออยู่แล้ว