การเจ็บป่วยของนักเรียน
การเจ็บป่วยของนักเรียน

ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย ขณะอยู่ที่โรงเรียนฯ
ทางคุณครูจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจะโทรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ เพื่อรับนักเรียนกลับ และนำไปพบเพทย์ประจำตัว หรือพักรักษาตัวที่บ้าน จนกว่าจะหายเป็นปกติ

ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยขณะอยู่ที่บ้าน
ขอให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปพบแพทย์และพักรักษาตัวที่บ้าน เมื่อหายเป็นปกติดีแล้ว จึงส่งนักเรียนกลับมาเข้าเรียนต่อ ทั้งนี้เพื่อนป้องกันการแพร่เชื้อโรค และเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรกขึ้น