ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศ
16 มี.ค. 61 นิทรรศการทางวิชาการ
28 ก.พ. 61 โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา)
28 ก.พ. 61 โครงการพัฒนาสื่อปฐมวัย
21 ก.พ. 61 โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ภาคฤดูร้อน
16 ก.พ. 61 โครงการลูกเสือน้อย
24 ม.ค. 61 โครงการค่ายคณิต-วิทยาศาสตร์
11 ม.ค. 61 โครงการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมฯ (วันเด็ก)
29 ธ.ค. 60 โครงการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมฯ (วันขึ้นปีใหม่)
04 ธ.ค. 60 โครงการจัดงานวันสำคัญฯ (วันพ่อ)
11 พ.ย. 60 โครงการสร้างเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (ประชุมผู้ปกครอง)
ประชุมผู้ปกครอง
03 พ.ย. 60 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี (ลอยกระทอง)
กิจกรรมวันลอยกระธง 
-สาธิตการทำกระธง
-จำลองสถานะการ การลอยกระธง
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560