การหยุดเรียน
การหยุดเรียน
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง โดยการแจ้งเรื่อง “ลาป่วย” หรือ “ลากิจ” ของนักเรียนที่ คุณครูประจำชั้น ผ่านทางไลน์กลุ่มห้องเรียน