เวลาเรียน
เวลาเรียน

โรงเรียนฯ เปิดสอนในวันทำการปกติ คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
เข้าเรียนเวลา 08.00 น. เลิกเรียนเวลา 15.30 น.
เคารพธงชาติเวลา  08.30 น.

 

การประเมินผลความพร้อม และพื้นฐานพัฒนาการ

     ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน