ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการจัดงานวันสำคัญและกตัญญูรู้หน้าที่ (วันพ่อ) ประจำปี ๒๕๖๐
กำหนดการโครงการจัดงานวันสำคัญและกตัญญูรู้หน้าที่(วันพ่อ)
วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา  ๐๗.๐๐ น. -ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
เวลา  ๐๗.๓๐ น. -ถวายภัตตาหารเช้าแต่ประสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
-จุดเทียนบุชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๐๘.๓๐ น. -ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เวลา ๐๙.๐๐ น. -ประธานและคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ผู้ปกครองพร้อมกัน 
ณ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
เวลา ๐๙.๓๐ น. -พิธีเปิด ประธานเปิดพิธี
-ประธานจัดโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
-ประธานกล่าวเปิดงาน
-ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-การแสดงนักเรียน ๒ ชุด จำนวนนักเรียน ๑๒ คน
เวลา ๑๐.๓๐ น. -สิ้นสุดโครงการฯ

หมายเหตุ กำหนดการสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพการณ์
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 321 ครั้ง