ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กสู่ผู้ปกครอง (ประชุมผู้ปกครอง) ประจำปี 2560
กำหนดการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กสู่ผู้ปกครอง (ประชุมผู้ปกครอง) 
ภาคเรียนที่ 2/2560
เวลา 08.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. ประธานและคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ผู้ปกครองพร้อมกัน ณ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
เวลา 09.10 น. พิธีกรแนะนำประธานและคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต
แนะนำคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
แนะนำบุคลากรของเทศบาลนครรังสิต รัตนโกสินทร์
การแสดงนักเรียน
เวลา 10.00 น. วิทยากร จากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ให้ความรู้เรื่องการ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
เวลา 11.00 น. จ่ายเงินค่าอุปกรณ์
เวลา 11.30 น. ปิดโครงการฯ

หมายเหตุ กำหนดการสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพการณ์

โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 341 ครั้ง