ภาพกิจกรรม
การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
ท่านรองน้ำทิพย์ รุ่งเรือง พร้อมนางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ รองปลัดเทศบาล นางศิริวรรณ ปักษี ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสุวรรณี จันทร์ทอง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี เข้าติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,14:55   อ่าน 17 ครั้ง