รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
13/1 รังสิตปทุมธานี 14 ซอย 16 เมน 3 หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี   ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025674564


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :