ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 382) 11 ส.ค. 65
(ประกาศโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์) เรื่องการใช้มาตรฐานสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อประกันคุณภาพ ภายในของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 431) 28 มิ.ย. 65
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์) เรื่องการใช้มาตรฐานสถานศึกษา พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อประกันคุณภาพ ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 423) 28 มิ.ย. 65
ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 (6มาตรการหลัก,6มาตรการเสริม,7มาตรการเข้ม)เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 685) 06 พ.ค. 65
กำหนดการ (อ่าน 539) 28 มี.ค. 65
ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนมีสิทธิ์รับการคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นเด็กเล็ก (อายุ 2 ปี) (อ่าน 1341) 07 ก.พ. 65
ประกาศ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนมีสิทธิ์รับการคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปี) (อ่าน 1710) 07 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นปฐมวัย(เด็กเล็ก)อายุ 2 ปี เปิดรับระหว่างวันที่ 17-30 มกราคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (อ่าน 726) 04 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปี เปิดรับระหว่างวันที่ 17-30 มกราคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (อ่าน 778) 04 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ (อ่าน 671) 18 มิ.ย. 64
โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดการเรียนการสอน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยการเรียนการสอนแบบ Online และรับแบบฝึก ใบงาน ที่โรงเรียน (อ่าน 990) 12 มิ.ย. 64
ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียน 1/2564 ตามประกาศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 599) 25 พ.ค. 64
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต (อ่าน 587) 17 พ.ค. 64
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิตทุกแห่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 625) 21 เม.ย. 64
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ได้รับการประเมินความพร้อม... (อ่าน 683) 25 ก.พ. 64
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่องปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิตเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด... (อ่าน 676) 17 ก.พ. 64
ประกาศเทศบาลนครรังสิต ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิตทุกแห่งด้วยเหตุพิเศษ 15-19 กุมภาพันธ์ 64 (อ่าน 627) 14 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก (อายุ 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 637) 04 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ขวบ) ประจำการศึกษา 2564 (อ่าน 649) 04 ก.พ. 64
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่องให้เปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ในวัน 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 630) 25 ม.ค. 64
!!ประกาศย้ายโรงเรียน!! ไปใช้ในสถานที่ และอาคารของโรงเรียนประถมศึกษานครรังสิต ซอย 16 (ตรงข้ามสวนสุขภา (อ่าน 571) 25 ม.ค. 64
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง แจ้งขยายเวลาปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิตชั่วคราว ฉบับที่ 3 (อ่าน 566) 08 ม.ค. 64
ประกาศเทศบาลนครรังสิต ขยายเวลาปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิตชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที (อ่าน 562) 03 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนอายุ 2 ปี เปิดรับระหว่างวันที่ 18-29 มกราคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (อ่าน 586) 28 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนอายุ 3 ปี เปิดรับระหว่างวันที่ 18-29 มกราคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (อ่าน 598) 28 ธ.ค. 63
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญ (วันพ่อแห่งชาติ) 2563 (อ่าน 637) 30 พ.ย. 63
การทดลองเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 803) 20 ส.ค. 63
กำหนดวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 843) 03 ก.ค. 63
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(รัตนโกสินทร์) เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล (อ่าน 1092) 18 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ เรื่องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐา (อ่าน 848) 18 มิ.ย. 63
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และประชาชนนำจักรมาร่วมเย็บหน้ากากอนามัย (อ่าน 905) 19 มี.ค. 63
ประกาศจากเทศบาล เรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 852) 17 มี.ค. 63
โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ โดยท่านนายกธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (นายกอาร์ต) ได้รับบริจาคผ้าสบงจากพระคุณ (อ่าน 847) 13 มี.ค. 63
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญ (วันเด็กแห่งชาติ) (อ่าน 739) 08 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในระดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 916) 03 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในระดับ อนุบาลปีที่ 1 (3ขวบ) (อ่าน 993) 03 ม.ค. 63
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญ (วันพ่อแห่งชาติ) (อ่าน 712) 02 ธ.ค. 62
ขอเชิญชวน ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% (อ่าน 647) 17 พ.ย. 62
ขอเชิญผู้ปกครองร่วม (อ่าน 663) 14 พ.ย. 62
ขอเชิญร่วมงานกีฬาสี ในวันที่ 5 ก.ย. 62 (อ่าน 1003) 02 ก.ย. 62
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญ (วันแม่) (อ่าน 711) 07 ส.ค. 62
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10) (อ่าน 761) 24 ก.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญโรงเรียน วันที่ 6 มิถุนายน 2562 (อ่าน 854) 04 มิ.ย. 62
ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมในโครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 802) 30 พ.ค. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1131) 14 ม.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการการเคลื่อนไหว (กีฬาสี) (อ่าน 1062) 26 ก.ย. 61
ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (อ่าน 1145) 03 ส.ค. 61
ขอเชิญพสกนิกรชาวนครรังสิต ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้า (อ่าน 1326) 23 ก.ค. 61
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง (อ่าน 1064) 12 พ.ค. 61
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 1112) 08 พ.ค. 61